Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta

Věnuji se zejména přípravě a praktické realizaci ekovýchovných programů pro děti z mateřských a základních škol. Od roku 2000 jsem se podílela na realizaci následujících projektů:

Projekt MRKVIČKA - síť mateřských škol orientovaných na EVVO v Libereckém kraji. Od začátku projektu připravuji a realizuji modelové programy v mateřských školách LIbereckého kraje.

Putování skřítka Javorníčka za Hochwaldským mužíčkem - koncepce EVVO pro mateřskou školu Studánka v Jablonném v Podještědí a realizace stejnojmenné přeshraniční stezky z Jablonného do Lückendorfu.

Co se skrývá za bludným kořenem - Celoroční program EVVO pro mateřské školy. Děti z mateřské školy na své vycházce nešťastnou náhodou překročily bludný kořen a zničehonic se ocitly v neznámém světě, který se vůbec nepodobal žádnému známému místu. Nevěděly, že je čekají dlouhé dny, které přinesou strasti, ale i zajímavé a nevšední zážitky. Potkají spoustu zvířátek a jiných bytostí, které jim pomohou, poradí cestu a od nichž se také dozvědí mnoho nového o přírodě. Než se dostanou domů, budou se toho muset ještě hodně naučit.

V říši obrů - Metodický materiál k celoročnímu programu EVVO pro mateřské školy je ke stažení zde.

Publikace k ekologické výchově - koncepce EVVO pro mateřskou školu Studánka v Jablonném v Podještědí a realizace stejnojmenné přeshraniční stezky z Jablonného do Lückendorfu.


Některé výstupy z realizovaných projektů je možné zakoupit přímo ode mne na stránkách obchůdku.